Klientai:
Klientų aptarnavimo linija:
(8~5) 236 3365
Adresas laiškams:
P. D. 145, Gedimino pr. 7, LT-01003, Vilnius
Klientų aptarnavimo centro adresas:
Kalvarijų g. 135, Vilnius
Darbo laikas:
10.00 
– 19.00 val. (pirm.  penkt.)

Užsisakykite VIASAT:
Užsisakykite internetu
Užsakymų linija:
1609
9.00 – 19.00 val. (pirm. – penkt.)
 

TV programa

PBK Lietuva

06:00

Labas rytas

09:00

Kontrolinis pirkinys

09:30

Tiesa kažkur šalia

09:55

Gyventi šaunu!

11:00

Naujienos

11:35

Mūsų laikais

12:25

Laikas pietauti!

13:05

Tiesa kažkur šalia

13:35

Kitos naujienos

14:00

Naujienos

14:20

Jūsų reikalas

15:05

Krymo sala

15:40

Akis į akį su visais

16:40

Mados nuosprendis

17:50

Susituokime

18:55

Tegul kalba. A. Malachovo laida

20:00

Laikas. Lietuvos laikas

20:40

Lietuvos laikas

21:10

Drugeliai

Daugiaserijinis filmas. Premjera.

23:35

Lietuvos laikas

23:45

Vakarinis Urgantas

00:20

Naujienos

00:30

Prieš naktį

01:15

Žvaigždėlaivis

01:30

Liūdesio nebuvo

Melodrama.

02:35

Mano brangus žmogus

04:15

Mados nuosprendis

05:10

Muzikinis Pirmojo Baltijos kanalo projektas

05:50

Lietuvos laikas

06:00

Labas rytas

09:00

Kontrolinis pirkinys

09:30

Tiesa kažkur šalia

09:55

Gyventi šaunu!

11:00

Naujienos

11:35

Mūsų laikais

12:25

Laikas pietauti!

13:05

Tiesa kažkur šalia

13:35

Kitos naujienos

14:00

Naujienos

14:20

Jūsų reikalas

15:00

Krymo sala

15:35

Lauk manęs

16:35

Mados nuosprendis

17:35

Jūrmala. Juoko festivalis

20:00

Laikas. Lietuvos laikas

20:40

Lietuvos laikas

21:10

Stebuklų laukas

22:20

Linksmųjų ir išradingųjų klubas. Aukščiausioji liga

00:35

Vakarinis Urgantas

01:20

Erelis ar herbas

Komedija.

02:45

Dėdės sapnas

Melodrama.

04:05

Sveiki atvykę, arba pašaliniams užeiti draudžiama

Vaidybinis filmas.

05:15

Mados nuosprendis

06:05

Muzikinis Pirmojo Baltijos kanalo projektas

07:00

Naujienos

07:25

Kontrolinis pirkinys

07:50

Belka i Strelka. Išdykusi šeimynėlė

08:05

Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai

08:15

Gudrutės ir gudručiai

09:00

Naujienos

09:15

Pastoriaus žodis

09:40

Skanėstas

10:25

Laikas pietauti!

11:00

Naujienos

11:20

Idealus remontas

12:20

Jūrmala. Juoko festivalis

13:05

Apkūniųjų mokykla

Melodrama.

17:10

Naujienos

17:35

Jubiliejinis koncertas Staso Michailovo Kremliuje

20:00

Laikas. Lietuvos laikas

20:30

Pasverti ir laimingi

23:00

Šiandien vakare su Andrėjumi Malachovu

00:40

Atostogos savo sąskaita

Komedija.

02:50

Seni plėšikai

Komedija.

04:15

Užlaikomas išvykimas

Vaidybinis filmas.

05:30

Muzikinis Pirmojo Baltijos kanalo projektas

06:50

Naujienos

07:15

Tarnauju Tėvynei!

07:40

Belka i Strelka. Išdykusi šeimynėlė

07:50

Juokingi kamuoliukai. Nauji nuotykiai

08:05

Sveikata

09:00

Naujienos

09:20

Padriki užrašai su D. Krylovu

09:35

Kol visi namie

10:30

Fazenda

11:00

Naujienos

11:20

Pasverti ir laimingi

12:25

Tiesa kažkur šalia

12:50

Atspėk melodiją

13:30

Levas Prygunovas. Sovietų Sąjungos Džeimsas Bondas

14:35

Respublikos paveldas

17:00

Naujienos

17:25

Vestuvinis sąmyšis

18:20

8 pirmi pasimatymai

Romantinė komedija.

20:00

Laikas. Lietuvos laikas

21:10

Vienas prie vieno

00:15

Broliai Grimai

Nuotykių filmas.

02:15

Damos kviečia kavalierius

Komedija.

03:25

Pasverti ir laimingi

05:15

Muzikinis Pirmojo Baltijos kanalo projektas

06:00

Доброе утро

Телеканал

09:00

Контрольная закупка

09:30

Истина где-то рядом

09:55

Жить здорово!

11:00

Новости (с субтитрами)

11:35

В наше время

12:25

Время обедать!

13:05

Истина где-то рядом

13:35

Другие новости

14:00

Новости (с субтитрами)

14:20

Дело ваше...

15:20

Остров Крым

15:50

Наедине со всеми

Программа Юлии Меньшовой

16:45

Модный приговор

17:50

Давай поженимся

18:55

Пусть говорят

с Андреем Малаховым

20:00

Время

20:40

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на русс. яз.)

21:10

Контуженый, или уроки плавания вольным стилем

Премьера. Многосерийный фильм

23:20

Вечерний Ургант

23:55

Ночные новости

00:10

Познер

01:10

Приходите завтра…

Трагикомедия

02:40

Модный приговор

04:25

Битва экстрасенсов. Противостояние школ

05:15

Музыкальный проект Первого Балтийского канала

05:50

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на лит. языке)

06:00

Доброе утро

Телеканал

09:00

Контрольная закупка

09:30

Истина где-то рядом

09:55

Жить здорово!

11:00

Новости (с субтитрами)

11:35

В наше время

12:25

Время обедать!

13:05

Истина где-то рядом

13:35

Другие новости

14:00

Новости (с субтитрами)

14:20

Дело ваше...

15:15

Остров Крым

15:50

Наедине со всеми

Программа Юлии Меньшовой

16:40

Модный приговор

17:50

Давай поженимся

18:55

Пусть говорят

с Андреем Малаховым

20:00

Время

20:40

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на русс. яз.)

21:10

Контуженый, или уроки плавания вольным стилем

Премьера. Многосерийный фильм

23:25

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на лит. языке)

23:40

Вечерний Ургант

00:10

Ночные новости

00:20

На ночь глядя

01:05

Если можешь, прости...

Мелодрама

02:25

Модный приговор

04:10

Битва экстрасенсов. Противостояние школ

05:00

Музыкальный проект Первого Балтийского канала (без публикации)

05:50

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на лит. языке)

06:00

Доброе утро

Телеканал

09:00

Контрольная закупка

09:30

Истина где-то рядом

09:55

Жить здорово!

11:00

Новости (с субтитрами)

11:35

В наше время

12:25

Время обедать!

13:05

Истина где-то рядом

13:35

Другие новости

14:00

Новости (с субтитрами)

14:20

Дело ваше...

15:15

Остров Крым

15:50

Наедине со всеми

Программа Юлии Меньшовой

16:40

Модный приговор

17:50

Давай поженимся

18:50

Юрмала

20:00

Время

20:40

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на русс. яз.)

21:10

Поле чудес

22:25

Литовское Время

”Новости спорта”.”Прогноз погоды” (на лит. языке)

22:40

ДОстояние РЕспублики. Валерий Леонтьев

Auksinis paketas

Kaina per mėnesį
(1-36 mėn.)
49.00 Lt

Viasat SUPERBOX

Kaina: 390.00 Lt
Norėdami pasirinkti produktą, iš pradžių pasirinkite kanalų paketą
Viasat Lietuva - Facebook